ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W STRZELNIE
Nauka to potęgi klucz

Kadra

Dyrektor Szkoły: Piotr Cieślik


Wicedyrektor: Jarosław Zowczak


Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących:

Jezyk polski: Grażyna Jabłońska, Maria Nalewaj - Lewandowska, Agnieszka Grzechowiak
Matematyka: Maria Grobelna, Wioletta Grządziela, Arkadiusz Stube
Jezyki obce:
Język rosyjski - Krystyna Rucińska
Język niemiecki - Paweł Zbytniewski
Język angielski - Iwona Leszczyńska, Agnieszka Kubicka
Technologia informacyjna: Jarosław Zowczak
Historia: Mariusz Miklaszewski
Geografia: Anna Lisiecka
Biologia: Marta Kodzis
Chemia: Katarzyna Latek
Fizyka: Aleksandra Niedziela
Przedmioty zawodowe: Mariusz Brejecki

Edukacja dla bezpieczeństwa: Bartłomiej Zbytniewski
Wychowanie fizyczne: Piotr Cieślik, Michał Piotrowicz, Sebastian Warzecha
Katecheci: Małgorzata Olbrycht, ks. Robert Różański


Nauczyciele przedmiotów zawodowych:
Ekonomicznych: Jolanta Kisielewska, Kamila Stawicka, Joanna Zawadzka, Marzena Węgrzyn
Technicznych: Arkadiusz Stube
Warsztatowych: Grzegorz Stachewicz, Sławomir Błaszak,  Mirosław Woźniak, Zenon Dalewski


Administracja:
Biblioteka: Maria Woźniak
Pedagog szkolny: Katarzyna Czeczot

Kadry: Marlena Cieślik, Justyna Stawicka-Szcząchor
Sekretariat: Izabela Zemska
Pracownicy porządkowi: Maria Mielczarek, Małgorzata Poźniak, Dorota Śliwińska, Anna Adamska, Ryszard Jeska

Pielęgniarka: Maria Graczyk

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW