ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W STRZELNIE
Nauka to potęgi klucz

Samorząd Uczniowski


Od roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół Zawodowych opiekunami Szkolnego Samorządu Uczniowskiego są pani Marta Kodzis i pani Joanna Zawadzka.


Społeczność uczniowską w roku szkolnym 2013-2014 reprezentują: jako przewodnicząca szkoły Zosia Strzyżewska, zastępcą jest Bartosz Nowak, a organizatorem akcji szkolnych Weronika Sosnowska.


Opiekunowie realizują nowy program działań i regulamin pracy samorządu, z przydzielaniem obowiązków poszczególnym grupom uczniów.


Oprócz głównych reprezentantów samorządu, została powołana sekcja zajmująca się obsługą radiowęzła – Rafał Glanc i Piotr Ryszkowski, tutaj opiekunem jest pan Paweł Zbytniewski.


Protokolantem zebrań Samorządu Uczniowskiego jest Sandra Bagrowicz a kronikarzami Dominika Kwiatkowska i Oliwia Gręzicka.


Reprezentatntami ZSZ w samorządzie Zespołu Szkół są Patryk Derkowski i Magdalena Walkiewicz.


Na terenie szkoły działają również grupy udzielające się artystycznie, sportowo, proekologicznie, profilaktyczne,  cateringowo oraz wolontaryjne. 


Funkcjonuje także sekcja cybernauci, którą stanowią osoby odpowiedzialne za dostarczanie ciekawostek na stronę internetową www.zszstrzelno.manifo.com oraz www.zszstrzelno.neostrada.pl 

Działa również strona sportowa: www.uksolimpstrzelno.futbolowo.pl. prowadzona przez Łukasza Łaszkiewicza.


Poszczególne grupy uczniów w realizacji swoich zadań współpracują z gronem pedagogicznym, pracownikami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi, np. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Towarzystwem Miłośników Miasta Strzelna.

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW