ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W STRZELNIE
Nauka to potęgi klucz

Wolontariat

Od roku 2007 w Zespole Szkół Zawodowych funkcjonuje Szkolny Wolontariat, prowadzony przez nauczycielki Martę Kodzis, Kamilę Stawicką, Małgorzatę Olbrycht, Katarzynę Czeczot oraz Pawła Zbytniewskiego.

Program wolontariatu zakłada realizację charytatywnych działań na rzecz innych ludzi, zwierząt czy środowiska z udziałem chętnych uczniów.


Nawiązaliśmy współpracę z kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie – panią Małgorzatą Nowak. W ramach niniejszej współpracy wolontariusze wraz z Pracownikami Społecznymi odwiedzają chorych i niepełnosprawnych ludzi starszych oraz dzieci, którym pomagają w trudach dnia codziennego, tj. zrobić zakupy, przygotować posiłek, wykonać prace porządkowe czy dotrzymać towarzystwa.


Prócz tego współpracujemy z Towarzystwem Miłośników Miasta Strzelna w celu corocznej ogólnopolskiej zbiórki pieniędzy na renowację pomników.


Wolontariusze angażują się również w promocję zdrowego trybu życia, nagłaśniając okoliczności związane z walką z wszelkimi uzależnieniami, np. Światowy Dzień Bez Papierosa, Dzień Trzeźwości, Światowy Dzień Walki z AIDS, Światowy Dzień Rzucania Palenia.


Młodzież podjęła szereg działań na rzecz zwierząt, organizując zbiórkę pieniędzy na rzecz schroniska dla psów i kotów na terenie Inowrocławia i Strzelna, mecz charytatywny dla zwierzaków oraz zbiórkę koców dla zwierząt w okresie zimowym, wystosowała petycję do Burmistrza Ewarysta Matczaka o poprawę warunków w strzeleńskim przytulisku. Dodatkowo wolontariusze zainteresowali się losem opuszczonych kotów z terenów Przyjezierza oraz zaniedbanych psów na terenie gminy Strzelno, tu współpracujemy ze Strażą Miejską. 

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW