ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W STRZELNIE
Nauka to potęgi klucz

Zajęcia unijne 2013 - 2015r.

W latach 2013-2015 realizujemy projekt zajeć pozalekcyjnych
„Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - V”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Koordynatorem jest pan Sebastian Warzecha.
Na zajęcia uczęszcza 184 uczniów zdobywających 
dodatkową wiedzę i umiejętności kluczowe a szkoła wzbogaca się o nowe środki dydaktyczne :)

Zespół Szkół w Strzelnie oferuje następujące zajęcia w ramach projektu unijnego:

1. Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do wejścia na rynek pracy:
- Obsługa kas fiskalnych
- Zajęcia ze sterowania numerycznego obrabiarek
- Spawanie
- Indywidualne zajęcia z obsługi samochodu

2. Zajęcia dodatkowe/wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych:
- Zajęcia przygotowujące do egzaminu technik ekonomista
- Zajęcia przygotowujące do egzaminu technik handlowiec
- Przedsiębiorczość

3. Zajęcia dodatkowe/wyrównawcze oraz dodatkowe/rozszerzające przygotowujące do matury z matematyki:
- Matematyka (zajęcia wyrównujące)
- Matematyka (zajęcia rozszerzające)

4. Zajęcia dodatkowe/wyrównawcze oraz dodatkowe/rozszerzające ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
- Matematyka
- Język angielski
- Język rosyjski
- Język niemiecki
- Biologia
- Fizyka
- Chemia

5. Kompleksowe wspomaganie uczniów:
- Doradztwo zawodowe oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe
- Umiejętności interpersonalne

6. Opieka pedagogiczno-psychologiczna

7. Praktyki zawodowe:
- Branża produkcyjna
- Branża ekonomiczna
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW