ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W STRZELNIE
Nauka to potęgi klucz

Zbiórki szkolne

Od dnia 1 września 2013r. wznawiamy szkolne zbiórki, które prowadzą nauczyciele: Marta Kodzis, Jolanta Kisielewska, Kamila Stawicka, Marzena Węgrzyn, Joanna Zawadzka, Paweł Zbytniewski, Mariusz Miklaszewski,  Małgorzata Olbrycht, Aleksandra Niedziela.


Przypominamy, że uczniowie będą nagradzani za dostarczenie:

  • 1 kg baterii
  • telefonu komórkowego
  • karmy dla psów ze schroniska i kotów z Przyjezierza


Zespół Szkół Zawodowych w Strzelnie czynnie angażuje się w akcje na rzecz ochrony środowiska w zakresie zbiórki zużytych baterii. W tym celu współpracuje z Dolnośląską Korporacją Ekologiczną z Polkowic. Zebrane baterie powstają w głównej mierze jako odpad wytwarzany przez gospodarstwa domowe, jako akumulatory małogabarytowe zużywane są także w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie i usługach serwisowych oraz w służbie zdrowia i służbach mundurowych, jak również instytucjach kulturalnych. Wszyscy ponosimy cząstkę odpowiedzialności za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii.


We wrześniu 2009 roku szkoła przystąpiła również do zbiórki zepsutych telefonów komórkowych, które są przekazywane do recyklingu przez Spółkę Greenfone z Warszawy.

Jak do tej pory zebrane baterie i telefony szkoła zamieniła na nagrody w postaci rzutnika do folii oraz planszy przedmiotowych a także folii multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych.


Ponadto zbiórkę karmy dla psów ze strzeleńskiego przytuliska oraz kotów z terenu Przyjezierza prowadzą: Kamila Stawicka, Małgorzata Olbrycht, Katarzyna Czeczot, Paweł Zbytniewski, Anna Lisiecka i Marta Kodzis. W okresie zimowym przyjmujemy również koce pozwalajace przetrwać zwierzętom trudny okres w niezbyt dobrych warunkach życia.


Szkoła prowadzi także zbiórkę plastikowych nakrętek w ramach akcji nie tyle ekologicznej co charytatywnej. Dochód za przekazane nakrętki otrzymywał na leczenie chłopiec Natanek z Torunia. Zbiórkę organizowaną w współpracy z panią Magdaleną Bejenka z SP we Wilczynie przekazaliśmy na chłopca z chorbą nowotworową.  W roku szkolnym 2012-2013 zbieraliśmy nakrętki dla Patryka z Gniezna, akcję koordynowała pani Anna Lisiecka. Obecnie zbieramy na Natalię Wiśniewską, która cierpi na przepuklinę oponowo-rdzeniową i wodogłowie (akcję koordynuje pani Krystyna Rucińska).

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW